Fredag  18  September  2020 

Välkommen till LIONS Clubs International Distrikt 101SV

OBSERVERA!

DU MÅSTE VARA INLOGGAD FÖR ATT KUNNA SE ALLT

ENDAST FÖR MEDLEMMAR!

Distriktsrådet har beslutat att denna webbsida skall vara den officiella

hemsidan för distriktet till dess att aktuell distriktsindelning blir klar.

Dagordning zonmöte 2

Dagordning

Zonmöte nr 2 2011-11-15 kl. 19.00,  Siriuslokalen
Strandgatan 4 Halmstad

§1        Mötets öppnande.

 

§2        Val av sekreterare för mötet.

 

§3        Godkännande av kallelsen.

 

§4        Godkännande av dagordningen.

 

§5        Tillkommande ärenden, förs till §19.

§6        Närvarolista.

 

§7        Föregående mötesprotokoll.

 

§8        Zonkassan (200 kr/klubb) betals in till Bankgiro: 832-9435

(LC Simlångsdalen) Märk insättningen med Zonkassa.
Uppföljning.

 

§9        ZO informerar:

Info från Riksvalnämnedn.

Motioner till distriktsmöte.
Distriktsvalnämnden.
(Zonvalnämnden se §18)

 

§10    Lions Quest. Utskick av månadsbrev, Anette Sjöberg

 

§11    Ungdomsläger 2012. Värdfamiljer.

 

§12    Värdens Barn. Resultat

 

§13    Rapport frånklubbarna.
Antal medlemmar, Nya medlemmar på gång, Aktivitetert under året.

 

§14    Information & presentation av DGs team – DG, GMT och GLT.

 

§15    IT-frågor. IT-Mötet i Stockholm 29 -  30 okt.

 

§16    Glasögoninsamling.
Vill Halmstad frakta även LC Falkenbergs glasögon?

 

§17    Zonaktiviteter.
Halmstads Stråkensemble?
Nattcafét, rapport.

 

§18    Distriktsrådsmöte i Halmstad den 2012-02-11/12
Planering, Offerter, Partner program.

 

§19    Zonvalnämnden, Valberedningens ordförande i Zon3 har ordet (Anette Sjöberg).

 

§20    Klubbesök av ZO. Planering.

 

§21    Lunchträffar på Rest. Jarlen.

 

§22    Tillkommande ärenden.

 

a            Zontelefonen, bekräftlse. Webbsidan tillk. utan extra kostn.

b            …………………………………………………………………………………

c            ………………………………………………………………………………..

d            ………………………………………………………………………………..

 

§ 23   Övriga frågor.

 

§ 24   Tid och plats för kommande zonmöten.

 

§ 25   Mötets avslutande.

Senast uppdaterad (2012-03-29 14:22)