Fredag  18  September  2020 

Välkommen till LIONS Clubs International Distrikt 101SV

OBSERVERA!

DU MÅSTE VARA INLOGGAD FÖR ATT KUNNA SE ALLT

ENDAST FÖR MEDLEMMAR!

Distriktsrådet har beslutat att denna webbsida skall vara den officiella

hemsidan för distriktet till dess att aktuell distriktsindelning blir klar.

Dagordning för Zonmöte 3

Spara ner Dagordning > dagordning_zonmote_3_2012-03-20

Dagordning för
Zonmöte nr 3 2012-03-20 kl. 19.00,  Lögnäs Gård  
Lögnäs 62, 312 96 LAHOLM

§1        Mötets öppnande.

 

§2        Val av sekreterare för mötet.

 

§3        Godkännande av kallelsen.

 

§4        Godkännande av dagordningen.

 

§5        Tillkommande ärenden, förs till §21

 

§6        Närvarolista.

 

§7        Föregående mötesprotokoll.

 

§8        ZO informerar:

Info från DR3 i Halmstad.

Presidieutbildning i Ljungby, den 10:e mars. - Inställt

IT Utbildning i Falkenberg, den 3:e mars. - Genomförd

 

§9        Lions Quest. Utskick av månadsbrev, Anette Sjöberg

 

§10    Ungdomsläger 2012. Värdfamiljer.
– uppföljningsmöte den 8:e mars

 

§11    Cirkus Skratt, Röda Fjädern Se: http://www.lions.se/rodafjadern/index.htm

 

§12    Distriktsmöte i Lönsboda den 14 april

 

§13    Rapport frånklubbarna.
Antal medlemmar, Nya medlemmar på gång, Aktiviteter under året.

 

§14    IT-frågor. Medlemsregistret, Distriktssidan.

 

§15    Nytt Distriktstält.
Beställning av ett nytt Distriktstält.

 

§16    Zonaktiviteter.
Nattcafét, rapport.

Kvinnojouren Viktoria – bidragsansökan.

 

§17    Val av ZO för verksamhetsåret 2012 -2013

§18    Val av VZO för verksamhetsåret 2012 -2013

 

§19    Klubbesök av ZO. Planering, Besökta klubbar.

 

§20    Lunchträffar på Restaurang Jarlen.

 

§21    Tillkommande ärenden.

 

a            ……………………………………………………………………………….

b            ……………………………………………………………………………….

c            ………………………………………………………………………………..

d            ………………………………………………………………………………..

 

§ 22   Övriga frågor.

 

§ 23   Tid och plats för kommande zonmöten.

 

§ 24   Mötets avslutande.

Senast uppdaterad (2012-03-29 14:21)