Fredag  18  September  2020 

Välkommen till LIONS Clubs International Distrikt 101SV

OBSERVERA!

DU MÅSTE VARA INLOGGAD FÖR ATT KUNNA SE ALLT

ENDAST FÖR MEDLEMMAR!

Distriktsrådet har beslutat att denna webbsida skall vara den officiella

hemsidan för distriktet till dess att aktuell distriktsindelning blir klar.

Dagordning zonmöte 2 22 november 2012

§ 1       Mötets öppnande

§ 2       Val av sekreterare för mötet

§ 3       Godkännande av kallelsen

§ 4       Tillkommande ärenden

§ 5       Godkännande av dagordningen

§ 6       Närvarolista

§ 7       Föregående mötesprotokoll

§ 8       Zonkassan

§ 9       Glasögoninsamling

§ 10    Lions Quest

§ 11    IT-frågor

§ 12    Röda Fjädern & Världens Barn

§ 13    Zonaktiviteter

§ 14    Valberedningen

§ 15    Lunchträffar

§ 16    Convention Hamburg

§ 17    Definition av klubbarnas geografiska verksamhetsområde

§18     Tillkommande ärenden

a          ………………………………………………………………………………………………………………………………….

b          ………………………………………………………………………………………………………………………………….

c           ………………………………………………………………………………………………………………………………….

d          ………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 19    Kommande zonmöten

§ 20    Övriga frågor

§ 21    Mötets avslutande

Senast uppdaterad (2012-11-21 09:48)