Presentationsmateriel för LCIF

För de klubbar som vill sprida information om LCIF´s verksamhet finn här lite powerpoint presetationer att ladda hem. Länk till LCIF´s hemsida>>