ÅSA FRÅN BJÄRNUM LÄRDE PÅ NYTT

BJÄRNUM/ HALMSTAD. Eleverna skall inte sitta stilla hela dagen!

– Barnet har, enligt paragraf 31 i FN:s Barnkonvention, rätt till lek,
vila och fritid. Leken är naturens egen fiffiga pedagog, menar
Lola Noaksson.

Lola Noaksson med deltagarna.

Vi befinner oss i Halmstad, solen skiner, det är varmt i servicehuset
där 28 förväntansfulla skol-och fritidspedagoger från södra Sverige
deltar i en kurs med värdegrundsfrågor och prevention på schemat.
Lola från Lidingö har med sig undervisningsmaterial för allt från
förskolan till gymnasiet.
Det övergripande namnet på materialet är ”Tillsammans” och är ett
program från Lions, som bjudit in deltagarna och står för alla kostnader.

Åsa lär sig sin pusselbit.

- Detta är en nyttig dag, säger Åsa Eklöf från skolan i Bjärnum. Jag
ingår i skolans trygghetsgrupp tillsammans med Marie Gårdemyr.
Det är viktigt att
ta till sig nyheter. Jag har fått många praktiska tips
och vill gärna fortsätta använda programmet. Det passar extra bra
när jag får en ny 7:a i höst.

Så kommer man igång
Programmet tränar barn- och ungdomar i att fatta beslut, utveckla
en positiv självuppfattning och självkänsla. De får också lära sig mer
om kommunikation och empati.
Efter en liten stund ber Lola alla
deltagarna att resa sig. De gör slumpmässiga parindelningar.

– Ni som har samma födelsemånad bildar par, säger Lola.
Deltagarna, som inte känner varandra, måste gå runt och fråga
varandra för att hitta en partner. Nästa gång söker de någon som
har samma favorithusdjur eller någon som har samma skostorlek.
De får genast veta mera om varandra.

– Det skall vara lättsamt och roligt och gå snabbt, fortsätter Lola.
Många inbillar sig att det bara är förskolebarnen som vill leka men
min erfarenhet är att bäst leker faktiskt åttondeklassarna.

– Du som pedagog bestämmer hur det skall gå till. Efter ett tag kan
alla arbeta med alla och ingen blir utanför paren. Är man udda antal
elever så deltar du själv aktivt och de blir jämna par. Så kan man
även bilda större grupper.

– Alla som är födda på vintern bildar en grupp, våren nästa osv…
Då är det inget konstigt att byta grupp och jobba med vem som
helst. Man bryter upp starka kompisgäng och blandar killar och
tjejer på ett naturligt sätt.

Alla blir engagerade
Lola fortsätter med ”lära känna”-övningar och stämningen är hög.
Men då avbryter Lola och alla sätter sig ner.

– Nu skall vi prova pusselmetoden. Den är jättebra på många sätt.
Alla
pusselbitar behövs för att få en helhet. Alla känner sig viktiga. Ni
skall läsa hela häftet men vi delar upp kapitlen som små pusselbitar.
Sen skall ni redovisa i korthet vad som ni tyckte var viktigt i de ni
läste. Då har vi ett helt pussel.

När de redovisat för varandra tar Lola till orda igen. Hon berättar
att hon gick på Lärarhögskolan 1968 och då växte grupparbetet
fram som en nästan allenarådande undervisningsmetod.

Stort engagemang i gruppen.

– Jag tycker grupparbete är mycket bra, men man måste ha tydliga
regler och tro inte att det är lätt för läraren. Det kräver mycket
förberedelser, säger Lola, och ger handfasta råd om hur man dukar
för bra grupparbete.

Alla kapitel och övningar är uppbyggda så att eleverna upptäcker,
lär sig förstå vad de upptäckt, får öva sina färdigheter och kunskaper
så att de senare kan använda upptäckten i undervisningen och verkliga
livet. Man kan använda metoden i det mesta av vad man företar sig.
Detta stämmer bra överens med de nyckelord som används i
”Läroplan 2011”: fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet.

Grupplösning.

Lola sammanfattar när dagen är slut och låter deltagarna fylla i en
utvärdering samtidigt som hon skriver ut ett bevis på att deltagarna
har fått en introduktion i Tillsammans-materialet och är behöriga att
beställa och använda detsamma.

Lola Noaksson.

Författare: Bo Sigeback. Foto Bo SigebackSenast uppdaterad (2013-06-03 12:48)