Motioner till Riksmötet 2015

 

Påminnelse till Klubbarna.
Det är hög tid att komma in med Motioner till Riksmötet 2015.

Motioner till Riksmötet 2015 skall vara Distriktsguvernören tillhanada senast den 31 oktober.
Motioner skall med Distriktsrådets yttrande vara MD-kontoret tillhanda senast den 30 november
Distriktsrådet har DR 2 möte den 8 november där inkomna motioner kommer att behandlas.
Tänk också på att motionerna skall skrivas i Att-form.
Bifogar enkel mall för att skriva en motion
Hälsningar
Kjell A Svensson
DG 101SV

 

Senast uppdaterad (2015-03-28 13:40)