Test av ny arbestform för RiksMötet

101 SV och 101 VG har deltagit i ett arbete att ta fram nya arbetsformer för att få fler engagerade i samband med våra RM. Tanken med det nya sättet är att deltagarna diskuterar motioner och förslag genom ett s.k Påverkanstorg/Öppna utskott. Modellen är hämtad från Svenska Scoutförbundet som använt den under många år.

Under DM i Åstorp är tanken att vi skall testa detta i ett mindre format för att utvärdera om det kan användas på RM. Som grund kommer vi att användas oss av några motioner som är inlämnade till RM i Visby.

Nedan finns länkar till ett informationsdokument samt en PPT-presentation att gå igenom på kommande klubbmöte.

Informationsbrev (pdf)>>  Presentation (ppt)>>  Presentation (pdf)>>
 

Senast uppdaterad (2010-02-28 22:54)