Om zonerna i distriktet

LIONS distrikt 101SV är uppdelat i 6 olika zoner. Nedan följer en förteckning av våra zoner och vilka som leder zonen innevarande verksamhetsår. Välj i menyn till höger för att läsa mer om zonernas aktiviteter.