Kategorier
Bli Fadder

För att driva skolan behöver vi fler faddrar. För endast 100 kr/mån kan du hjäpa en flicka att få utbildning till sömmerska.

Bli fadder / Become a sponsor

Skolans elever personal och besökare i början av februari 2010

Tack för att du tittar på denna flik. Vi behöver aktiva faddrar. Skolan är betald med Lions-pengar. Driften av skolan sköts av en lokal styrelse men då skolan vare sig får kommunalt eller statligt stöd så behövs fadderpengar för att utbildningen skall bli effektiv.

Mera information om hur man blir fadder får du via kontakt med Anette Axelsson anettax@hotmail.com

En av många familjer som får stöd av svenska faddrar. Stödet gör stor skillnad för familjens möjligheter att vara samlad.

Skolgården är kringgärdad av skolbyggnaden på tre sidor och på den fjärde sidan finns en mur. Här inne blir det som en skyddad oas för elever och personal.

Avgiften för fadderskapet är 100 kronor/månad. Då får flickorna bra utbildning, mat och bostad på skolan om de bor långt bort. Använd Pg 90 1948-0 och viktigt är att du märker betalningen med ”LWSTC”. Det går bra att betala för längre terminer än en månad, gärna halvårs- eller helårsvis.

Kommentarer inaktiverade.